Verschil tussen Ritalin en Xanax

Ritalin gebruik kan tot slapeloosheid leiden, Xanax kan dat verijdelen. Xanax heeft echter ook flink wat bijwerkingen. Waarom probeer je niet een geheel natuurlijk en dus onschadelijk alternatief?

Wat doen Ritalin en Xanax?

Ritalin remt onder meer ADHD symptomen af terwijl Xanax een sterk kalmeringsmiddel is. Ritalin is een stimulerend middel en wordt ook gebruikt bij narcolepsie (slaapaanvallen) en moeilijk behandelbare depressie. De werkzame stof in Ritalin is methylfenidaat. 

Alles wat de mens doet, wordt in gang gezet door de onderlinge communicatie tussen zenuwcellen in de hersenen. Bij ADHD hebben de hersen zenuwcellen die de gedragsimpulsen moeten afremmen te weinig van de neurotransmitter dopamine. In plaats dat de gedragsimpuls onder controle wordt gebracht, wordt de dopamine weer teruggenomen in de zenuwcel die juist impulsiviteit activeert. Ritalin blokkeert de heropname van dopamine terug de cel in. Hierdoor is genoeg dopamine beschikbaar en kan alsnog gecommuniceerd worden met de volgende zenuwcel die de impuls afremt. 

Xanax wordt voorgeschreven bij angststoornissen (ziekelijke angst en spanning), die het normale functioneren verstoren.  Onder angststoornissen kan men ernstig lijden. Xanax is een kalmeringsmiddel bij heftige paniekaanvallen.

Xanax: wat is de link met Ritalin?

Xanax wordt soms toegevoegd aan een Ritalin behandeling. Ritalin heeft als veelvoorkomende bijwerking moeite met inslapen, zelfs slapeloosheid is niet denkbeeldig. Daarom wordt soms Xanax voorgeschreven om ’s avonds toch de slaap te kunnen vatten. Ritalin gebruikers die bijvoorbeeld een onregelmatig leefpatroon kennen, komen soms in de knoop met hun dosering. 

Helaas heeft Xanax ook zo zijn nadelen. Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen onder andere een negatieve invloed hebben op gezichtsvermogen (dubbelzien) en duizeligheid.

Xanax als alternatief voor Ritalin bij de bestrijding van hyperactiviteit (ADHD) of een concentratiestoornis (ADD) is niet ideaal. Dagelijkse activiteiten en autorijden of het besturen van machines op de werkvloer, kunnen lastig blijken. Bovendien zijn onvoldoende gegevens bekend om het effect van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Dit geldt behalve voor Xanax ook voor Ritalin.

Natuurlijk alternatief voor Ritalin en Xanax 

Bachbloesems zijn zowel voor Ritalin als Xanax een natuurlijk, dus geheel onschadelijk, alternatief. Bach bloesems zijn extracten van planten, bomen of struiken waarvan aangetoond is dat zij ook bij de mens verstoorde emoties herstellen. Net zoals de natuur dat doet. 

Ritalin remt de ADHD symptomen af. Echter, geen enkele studie heeft aangetoond dat er bij volwassenen een positief effect is van behandeling van ADHD met een medicijn als Ritalin. Als medicijn voor ADHD is er bij volwassenen meer sprake van controverse dan bij het kind. Maar langdurig gebruik van Ritalin bij kinderen kan effect op latere leeftijd hebben. Dit terwijl de resultaten van niet-medicamenteuze behandeling van ADHD zeer positief zijn. Met Bach bloesem mix 55 verbeteren typische ADHD symptomen zoals hyperactiviteit en concentratie stoornissen

Geef je toch de voorkeur aan Ritalin om ADHD te controleren maar wil je een bijwerking als moeite met inslapen onderdrukken, dan kunnen diverse Bachbloesems kalmerend werken.

Bijvoorbeeld Rock rose (normaliter tegen hevige paniek en angst), Mimulus (tegen angst voor bekende zaken) of Aspen (tegen angst voor onbekende zaken). Nogmaals, ze zijn geheel vrij van schadelijke bijwerkingen juist omdat het natuurlijke extracten zijn.