Drugsinformatie

Drugs maken over de gehele wereld sinds jaar en dag deel uit van de verschillende culturen. Er is in principe niets nieuws onder de zon, het is alleen de vraag hoe we er mee om gaan. Wij gaan er tegenwoordig van uit dat drugs nu eenmaal onderdeel uitmaken van onze samenleving. Op een of andere wijze moeten we een oplossing vinden om er op een verantwoorde wijze mee om te gaan.

Wie een van de volgende gevoelens bij zichzelf herkent, moet niet met drugs gaan experimenteren: agressiviteit, angst, boosheid, droefheid, ongelukkige verliefdheid, gevoel van ongewaardeerd worden, ruw, somberheid, suïcidaliteit.
Mensen die medicijnen gebruiken, suikerpatïenten, epileptici, zwangere vrouwen, medicijnverslaafden (Otrivin, valium, pijnstillers, slaapmiddelen) en gebruikers van spierversterkende middelen moeten geen drugs gebruiken, omdat er ongunstige reacties op kunnen treden.

Gebruik geen drugs in het verkeer,
 tijdens school, werk en sporten!

Afhankelijkheid
Je kunt onderscheid maken tussen lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid.
We spreken van lichamelijke afhankelijkheid, als het lichaam protesteert wanneer met gebruik van een middel wordt gestopt (ontwenningsverschijnselen).
Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker heel sterk naar het middel verlangt en zich eigenlijk zonder niet prettig voelt. Het ontstaan van geestelijke afhankelijkheid ligt veel meer aan de gebruiker en zijn of haar persoonlijke situatie. Een stof kan een zodanig effect op het leven en welbevinden van de gebruiker hebben, dat die bijna niet zonder kan. Het verlangen wordt dan heel sterk en alle gedachten draaien op een gegeven moment alleen nog maar om het te pakken krijgen en gebruiken ervan.

Tolerantie
Er zijn stoffen waarvan het lichaam steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect nog te voelen. Dit verschijnsel heet tolerantie.
Tolerantie hang samen met lichamelijke afhankelijkheid, al gaat het er niet altijd mee gepaard.
Tolerantie en lichamelijke afhankelijkheid hebben niet met de gebruiker maar met het middel te maken: het zijn de eigenschappen van de stof die het veroorzaken.

Voor familie en vrienden kan het belangrijk zijn om meer drugs info te bekijken, en om zo beter met de situatie om te leren gaan.